Paczka tekstur podstawowych
*******************************
    Build date: 20.06.2020
*******************************

Repainty:
Marlboro_290+291
Podstawowe_1
Marlboro 166+165
surmet_1_246
Pirobud_128
Marlboro 176
WPK_100_lecie
112
302
330

I have read and agree to the following conditions
Przeczytałem/-am i wyrażam zgodę na powyższe warunki

Enter one of the main author's nicknames here (case-insensitive)
Podaj jeden z pseudonimów głównego autora projektu (wielkość liter nie ma znaczenia)